Trong thần số học, các chỉ số thường được sử dụng để phân tích và tìm hiểu các tính chất của một số. Dưới đây là một số chỉ số phổ biến:

  • Chỉ số đường đời (Life Path Number): được tính bằng cách cộng tổng các chữ số trong ngày sinh của một người, sau đó rút gọn cho đến khi còn một chữ số duy nhất. Chỉ số này thể hiện tính cách và sự định hướng trong cuộc sống của người đó.

Cách tính con số Đường đời trong Thần số học

 

  • Chỉ số tên riêng (Expression Number): được tính bằng cách chuyển đổi các chữ cái trong tên của một người thành các số tương ứng và cộng lại. Chỉ số này thể hiện khả năng, tài năng và cá tính của người đó.

Khám phá số Tên riêng trong Thần số học

 

  • Chỉ số nhân cách (Personality Number): được tính bằng cách chuyển đổi các chữ cái trong tên của một người thành các số tương ứng và cộng lại, sau đó rút gọn cho đến khi còn một chữ số duy nhất. Chỉ số này thể hiện tính cách và đặc điểm của người đó.

Khám phá số Nhân cách trong Thần số học

 

  • Chỉ số số bài tarot (Tarot Card Number): được tính bằng cách cộng tổng các chữ số trong ngày sinh của một người, sau đó rút gọn cho đến khi còn một chữ số duy nhất. Chỉ số này thể hiện tương quan giữa người đó và một lá bài Tarot cụ thể.

 

  • Chỉ số năm cá nhân (Personal Year Number): được tính bằng cách cộng tổng ngày sinh, tháng sinh và năm hiện tại của một người, sau đó rút gọn cho đến khi còn một chữ số duy nhất. Chỉ số này thể hiện xu hướng và cơ hội trong một năm cụ thể của người đó.

 

Các chỉ số này được sử dụng để phân tích và tìm hiểu các tính chất của một số, từ đó giúp cho người sử dụng thần số học hiểu rõ hơn về bản thân và khám phá ra những tiềm năng tiềm ẩn của mình.

 

Tải ngay phiên bản Thần số học miễn phí 60 trang

———————————–