My Blog

Linda Nga

Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác, và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người.

– Voltaire –

Bí Ẩn

Dấu Vân Tay

Chuyện cây chuyện người

Chuyện cây chuyện người

Con người chúng ta cũng như cây vậy, mỗi người đến với cuộc đời này đều có ý nghĩa và giá trị riêng. Có người rất nhanh để nhận ra sứ mệnh cuộc đời mình, có người thì phải qua rất nhiều thăng trầm mới nhận ra. Nhiều khi chuyện đó lại chẳng quá quan trọng, vì…

Trải
Nghiệm

Coaching

Với Linda Nga

 

 

Địa chỉ

Hồ Chí Minh
Sinh trắc vân tay Humano

Liên hệ

Hotline: 19009421
[email protected]