Blog

Linda Nga

 

Là nơi Nga chia sẻ những gì mình yêu thích và đam mê. Đó là kiến thức về Sinh trắc vân tay, về các bộ môn huyền học giúp khám phá và thấu hiểu bản thân hơn. Hay là các mảng về tâm lý học, lịch sử, tản mạn cuộc sồng,…

Chuyện cây chuyện người

Chuyện cây chuyện người

Con người chúng ta cũng như cây vậy, mỗi người đến với cuộc đời này đều có ý nghĩa và giá trị riêng. Có người rất nhanh để nhận ra sứ mệnh cuộc đời mình, có người thì phải qua rất nhiều thăng trầm mới nhận ra. Nhiều khi chuyện đó lại chẳng quá quan trọng, vì…