Xét về vật chất thì không có gì mạnh bằng nước. Còn xét về tốc độ thì không có gì nhanh bằng suy nghĩ. Đang ở thành phố Hồ Chí Minh, ta muốn đi New York thì suy nghĩ sẽ cho ta đến New York. Đang 60 tuổi, muốn về 6 tuổi thì suy nghĩ sẽ cho ta về 6 tuổi ngay lập tức.

Địa ngục hay thiên đường chỉ cách nhau một suy nghĩ, đừng bao giờ để suy nghĩ giết chết bạn. Suy nghĩ tươi sáng thì cuộc đời sẽ tươi sáng. Suy nghĩ có chiều sâu và chiều rộng rất dữ dội. Hãy nhớ rằng tất cả mọi thứ đều được bắt đầu bằng một suy nghĩ.

Khi mất sạch mọi thứ, mới biết sức mạnh của chính mình – đó mới là sức mạnh thật sự. Ta sẽ không làm được gì nếu không tự tin về việc đó. Trước khi biết một điều gì đó, tất cả mọi người đều chưa biết về nó.

Không được né tránh cuộc đời. Khôn ngoan nhất là dùng kiến thức và trí tuệ để xử lý mọi chuyện. Trong mỗi tình huống khó khăn, luôn xuất hiện những con người rất thông minh, rất khôn ngoan và rất hiểu biết.

Hãy nhìn xã hội với góc nhìn rộng để thấy cuộc đời một cách toàn diện hơn. Bạn phải có sức mạnh thì mới giúp được người khác. Thần kinh cần phải được luyện tập để trở nên dẻo dai và bền bỉ trước mọi tình huống.

Ai cũng có những vĩ đại riêng của mình. Niềm tin cần phải có thời gian để rèn luyện. Đừng tin vào bất kỳ ai. Hãy tin vào mình và những trải nghiệm của mình.

————————————————