Khám phá số Đường đời trong Thần số học

Khám phá số Đường đời trong Thần số học

Rung động có ý nghĩa nhất là số Đường đời và đó là cái bạn cần tìm hiểu đầu tiên. Nói một cách đơn giản, số Đường đời là con số bạn phải nương theo sống nếu muốn thật sự hạnh phúc. Đây là con số chủ đạo và quan trọng nhất trong Thần số học. Life Path Number –...
Làm thế nào để có được tình yêu như bạn muốn

Làm thế nào để có được tình yêu như bạn muốn

Hiểu biết hơn về bản thân và về người bạn đời. Và ngươi sẽ biết sự thật và sự thật sẽ làm cho ngươi tự do. Mặc dù chúng ta đã đồng ý về nguyên tắc rằng người bạn đời của chúng ta có quan điểm riêng và những nhận thức vững chắc riêng của họ. Nhưng ở mức độ cảm xúc,...