Bạn thật sự muốn gì từ cuộc hẹn hò của mình?

BẠN THỰC SỰ MUỐN GÌ? Bạn muốn gì từ cuộc hẹn hò của mình? Hầu hết mọi người không có một câu trả lời cụ thể cho câu hỏi này. Và những người nghĩ rằng họ biết mình muốn gì đôi khi lại kết thúc bằng việc lúc đạt tới kết quả mới nhận thấy chúng không như những gì mà họ...