Sigmund Freud nói gì về bản ngã (Ego)?

Sigmund Freud nói gì về bản ngã (Ego)?

Sigmund Freud, nhà phân tâm học nổi tiếng, một bác sĩ thần kinh và nhà tâm lý học người Áo. Theo ông bản ngã là một phần của tính cách có nhiệm vụ điều tiết những nhu cầu của bản năng, siêu ngã và đời sống thực. Freud mô tả bản năng là phần cơ bản nhất của tính cách...
Làm thế nào để có được tình yêu như bạn muốn

Làm thế nào để có được tình yêu như bạn muốn

Hiểu biết hơn về bản thân và về người bạn đời. Và ngươi sẽ biết sự thật và sự thật sẽ làm cho ngươi tự do. Mặc dù chúng ta đã đồng ý về nguyên tắc rằng người bạn đời của chúng ta có quan điểm riêng và những nhận thức vững chắc riêng của họ. Nhưng ở mức độ cảm xúc,...