Thông điệp khi làm sinh trắc vân tay

TRUYỀN TẢI THÔNG ĐIỆP BÁO CÁO Bạn đang cầm trên tay bài báo cáo sinh trắc vân tay của chính mình. Trước khi tìm hiểu các thông số trong bài báo cáo, chúng tôi muốn gửi đến bạn những thông điệp sau: Báo cáo phân tích các chỉ số bẩm sinh lúc 0 tuổi Mọi thông số trong...