CÁI CHẾT CỦA NÃO

Điều gì xảy ra khi một ngày chúng ta không còn khả năng tư duy nhanh nhạy nữa, mắc bệnh hay quên, cảm thấy mọi thứ thật khó để nắm bắt…Trong thế giới hiện nay, không chỉ người già mà ngay cả giới trẻ cũng mắc phải tình trạng này rất nhiều, suy giảm trí nhớ là...