DẤU VÂN TAY MẮT CÔNG (WHORL PEACOCK)

DẤU VÂN TAY MẮT CÔNG (WHORL PEACOCK)

  Mắt công WP/WL, dấu vân tay của cái đẹp, sự hoàn mỹ Chủng mắt công  (WHORL P) là Loại chủng hiếm trên thế giới, chỉ khoảng 2% dân số trên thế giới có loại chủng này và đây là chủng vân tay Hoàn Mỹ. Nhắc đến WHORL P, là nhắc đến cái đẹp sự hoàn hảo, tự nhiên, may mắn...