5 điều cần nhớ để thăng tiến trong công việc

5 điều cần nhớ trong công việc Có lẽ sẽ đồng cảm với nhiều anh chị quản lý lãnh đạo doanh nghiệp.   1. Thế nào là đúng giờ? Đó không phải 8h bắt đầu làm, 8h kém 5 đến nơi, tay cầm gói xôi, cốc sữa, õng ẹo ăn đến 8h30 laptop mới bật xong. Đúng giờ là 8h làm việc...