Thông minh cảm xúc là gì mà nhất định phải rèn luyện?

Thông minh cảm xúc là gì mà nhất định phải rèn luyện?

“Nhiều người có IQ 160 làm việc không bằng những người IQ không vượt quá 100, do những người trên có trí thông minh quan hệ cá nhân yếu hơn những người dưới. Và trong đời sống hàng ngày, không một hình thức trí tuệ nào quan trọng hơn hình thức ấy cả. Nếu bạn không có...