Chất dẫn truyền thần kinh Serotonin

Chất dẫn truyền thần kinh là các chất hóa học nội sinh dẫn truyền các tín hiệu từ nơ-ron này đến nơ-ron khác qua một xi-náp. Chất dẫn truyền thần kinh Serotonin (còn được gọi là 5-HT do tên gốc hóa học là 5-hydroxytryptamine) là một chất sản sinh tự nhiên trong cơ...

CÁI CHẾT CỦA NÃO

Điều gì xảy ra khi một ngày chúng ta không còn khả năng tư duy nhanh nhạy nữa, mắc bệnh hay quên, cảm thấy mọi thứ thật khó để nắm bắt…Trong thế giới hiện nay, không chỉ người già mà ngay cả giới trẻ cũng mắc phải tình trạng này rất nhiều, suy giảm trí nhớ là...