Sơ lược về Rối loạn nhân cách phụ thuộc

Sơ lược về Rối loạn nhân cách phụ thuộc

Rối loạn nhân cách phụ thuộc là một bệnh lý tâm thần định hình bởi sự dựa dẫm quá mức vào người khác để đáp ứng những nhu cầu về cảm xúc và sinh lý của bản thân. Định nghĩa Đặc trưng tính cách là những dạng/kiểu nhận thức, suy nghĩ và liên hệ môi trường sống của một...