CHỦNG VÂN TAY ĐẠI BÀNG WT/WS

Chủng vân tay đại bàng WT – WS đại diện cho nhóm vân tay đại bàng thuần chủng. Đặc điểm nhận diện: WT là chủng vân tay có dạng những hình tròn đồng tâm giống như tấm bia ngắm bắn phi tiêu. WS: là chủng vân tay có dạng hình tròn nhưng các hình tròn nối nhau hình xoáy...

DẤU VÂN TAY ĐẠI BÀNG (WHORL T, WHORL S) – Thúy Vinh

Nhóm vân tay đại bàng về nhận diện có đặc điểm như sau: Là vân tay có dạng hình xoáy ốc hoặc vòng tròn đồng tâm và hai có hai giao điểm. Những người sở hữu dấu vân tay này được đại diện bởi hình ảnh của con chim đại bàng.  Như vậy nhóm vân tay đại bàng thuần...