Cách soạn và gửi email chuyên nghiệp

Làm thế nào để soạn và gửi một email hiệu quả và tạo ấn tượng tốt trong mắt khách hàng? Nếu như ngày xưa người ta dùng phương thức chuyển thư bằng tay để trao đổi thông tin thì ngày nay có quá nhiều lựa chọn khác để bạn trao đổi thông tin cho nhau. Bạn có thể gọi...