Chữa lành đứa trẻ bên trong

🌱 Mỗi chúng ta đều từng là một đứa trẻ. Đứa trẻ đó bây giờ đã được thay thế bởi hình hài của một người trưởng thành có thể gọi là hoàn hảo, một người trưởng thành gánh vác trên vai biết bao nhiêu là trách nhiệm. 🌱Tuy nhiên, đứa trẻ mà bạn đã từng là, vẫn còn tồn tại...