CHỦNG VÂN TAY NƯỚC NGƯỢC RL – Lê Giang

Đặc điểm nhận diện là dấu vân tay nước ngược RL là có hình giọt nước nhưng hướng đổ về phía ngón cái. Những người có chủng vân tay này rất ít chỉ chiếm khoảng 2% dân số thế giới nhưng tuy ít nhưng họ để lại những ấn tượng rất riêng. Nước ngược trong tự nhiên là dòng...

CHỦNG NƯỚC NGƯỢC RADIAL LOOP – Thúy Vinh

Tính cách của dấu vân tay nước ngược RL Khác với nược thuận UL , dòng nước ngược RL sẽ chảy từ thấp vọt lên cao, nên người mang CHỦNG NƯỚC NGƯỢC RL có những điểm “Khác biệt”. Họ là những người nhạy cảm trong việc giao tiếp, quan sát rất sắc bén. “Suy nghĩ ngoài chiếc...