CHỦNG VÂN TAY UL – Lê Giang

Chủng vân tay UL, chủng vân tay nước thuận. Cũng giống nhưTrái Đất của chúng ta chứa rất nhiều nước trong tự nhiên, số lượng người có chủng vân tay UL cũng chiếm một phần rất lớn trong số các chủng vân tay, hơn 60%. Dấu vân tay UL đặc điểm nhận diện là vân tay hình...

CHỦNG VÂN TAY NƯỚC THUẬN UL – Thúy Vinh

60% người trên thế giới sở hữu dấu vân tay nước thuận UL Không mạnh mẽ và quyết đoán như đại bàng, không vững chãi và quy trình như chủng Núi. Nước UL mang tính cách hiền hòa, uyển chuyển, thích nghi với môi trường. Trong ba nhóm chủng lớn thì chủng nước UL đại diện...