Một cô gái tâm linh

1. Cô ấy tin rằng mọi thứ đều có mục đích. Cô tin vào sự đồng nhất như những dấu hiệu từ vũ trụ. Cô ấy thuyết phục rằng bạn đi vào cuộc sống của cô ấy vì một lý do nào đó. Rằng bạn sẽ mang đến cho cô ấy thứ gì đó vô giá, cho dù đó là những ký ức, một bài học cuộc sống...