Thứ tự sinh trong gia đình ảnh hưởng đến tính cách của bạn

Thứ tự sinh trong gia đình ảnh hưởng đến tính cách của bạn

Có khi nào bạn đặt ra những câu hỏi:- “Tại sao mình lại gánh vác nhiều trách nhiệm trong gia đình, trong khi em mình không để tâm đến những chuyện ấy?”- “Tại sao đứa con đầu luôn tỏ ra ganh tị với đứa em?” Nhà tâm lý học Alfred Adler cho rằng thứ tự sinh trong gia...