Ứng dụng thuyết đa thông minh trong dạy học

Ngày nay lý thuyết của Howard  có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực giáo dục. Học thuyết Trí Thông minh Đa dạng được chú ý và sử dụng rất nhiều, ông đã gợi ý, mở cửa cho các nghiên cứu sâu hơn và hướng mọi người đến những suy nghĩ đa dạng khi nhắc đến trí thông minh. Học...

CÔNG NGHỆ SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY

Công nghệ Sinh trắc học dấu vân tay mới nhất hiện nay hoạt động như thế nào? Dematoglyphics là một ngành khoa học dựa trên nền tảng các ngành: Hình thái học nghiên cứu hình dạng, cấu trúc các bộ phận ngoài cơ thể, trong đó có vân tay. Khoa học thần kinhlà một...