Crab House, đến Phú Quốc nên một lần ghé

Ngày khám phá Phú Quốc đầu tiên, chúng tôi sau khi lội ruộng tắm sình chán chê đã quyết định phải đi thưởng thức đặc sản Phú Quốc: Hải sản. Sau bữa xế no nê và ngạc nhiên với Bún quậy Kiến Xây, chúng tôi cũng không quá đói bụng nên chỉ dự kiến ăn lai rai chút ốc vỉa...