Muốn ăn nói cư xử khéo léo và thông minh, phải thuộc nằm lòng 25 quy tắc này!

Nhớ ngay những quy tắc cần thiết này để trở thành một người giao tiếp giỏi trong mắt người khác. 1. Sửa tật nói năng bạt mạng. Nên ăn nói từ tốn, nhã nhặn. 2. Người ta nhắn tin nhất định phải trả lời, dù không muốn nói chuyện hay không biết nói gì cũng nên dùng biểu...