Dấu vân tay Đại bàng WT/WS tiết lộ gì về tính cách của bạn?

Dấu vân tay Đại bàng WT/WS tiết lộ gì về tính cách của bạn?

Chủng vân tay đại bàng WT – WS đại diện cho nhóm vân tay Đại bàng thuần chủng, thuộc nhóm Whorl (nhóm dấu vân tay có hai giao điểm). Đặc điểm nhận diện: WT là chủng vân tay có dạng những hình tròn đồng tâm giống như tấm bia ngắm bắn phi tiêu.WS: là chủng vân tay có...