Số Nhân cách 9 trong Thần số học

Số Nhân cách 9 trong Thần số học

Số 9 rất giàu lòng trắc ẩn và có thể đặt mình vào vị trí của người khác khi cần thiết. Nhưng họ cũng có khả năng phi thường để đối xử tốt với bất kỳ ai. Vì vậy, họ thường được mọi người yêu thích. Là số 9 đôi lúc bạn phải đấu tranh với sức khỏe tinh thần của mình ở...
Tại sao chúng ta không thể hạnh phúc như một đứa trẻ?

Tại sao chúng ta không thể hạnh phúc như một đứa trẻ?

Tìm được câu trả lời, bạn sẽ dễ dàng kết nối, thấu hiểu và yêu thương “đứa trẻ bên trong” chính mình.1. Trẻ con không giữ sự thù hằn trong lòng. Chúng cho qua và dễ dàng tha thứ, trong khi người lớn lại có khuynh hướng tích tụ những cảm xúc tiêu cực, từ đó hình thành...