Lời khuyên dành cho các dấu vân tay

Lời khuyên dành cho các dấu vân tay

“Chúng ta không thể soi đường người khác mà không soi sáng chính bản thân mình.” – Ben Sweetland Suy nghĩ tạo ra hành động, hành động tạo ra thói quen, thói quen tạo ra tính cách, tính cách tạo ra số phận. Thấu hiểu tính cách phần nào giúp chúng ta...