【Topic HOT】Các chủng vân tay đặc biệt

Trong khoa học sinh trắc vân tay, dấu vân tay của con người được chia thành 3 nhóm chính đó là chủng vân tay Whorl, chủng vân tay Arch, chủng vân tay Loop. Qua hơn 200 năm và qua nhiều công trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã chứng minh được sự liên hệ mật thiết...

SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY LÀ GÌ?

Để tìm hiểu về lí do ra đời của ngành sinh trắc dấu vân tay, chúng ta cần phải quay ngược thời gian trở về thế kỷ thứ XIV. Khi ấy, những người Trung Quốc đã dùng mực bôi đen chân tay để in lên giấy làm dấu hiệu nhận dạng người. Đây được xem là thủy tổ của sinh trắc...