10 Đặc tính tích cực của trẻ em bị tự kỷ

10 Đặc tính tích cực của trẻ em bị tự kỷ

Nếu bạn là cha mẹ của trẻ tự kỷ (hoặc thậm chí là người lớn mắc tự kỷ ở những phổ khác nhau), bạn có thể đã nghe cả tá thông tin về những thách thức và thiếu hụt của người bệnh liên quan đến rối loạn này. Nhưng ở mỗi điểm tiêu cực của căn bệnh còn tồn tại cả những...