5 lợi ích “KHÔNG TƯỞNG” của Sinh trắc vân tay

5 lợi ích “KHÔNG TƯỞNG” của Sinh trắc vân tay

1.Thứ nhất: Giúp bố mẹ thấu hiểu con mình hơn, tôn trọng sự phát triển tự nhiên của trẻ Có nhiều ba mẹ cho rằng: “Ba mẹ không hiểu con thì còn ai hiểu con nữa. Việc gì phải cần làm Sinh trắc vân tay?” Nhưng có thực sự ba mẹ đã hiểu hết được con mình?Ba mẹ có hiểu được...

Tìm hiểu nhu cầu khách hàng khi làm sinh trắc vân tay

Làm rõ nhu cầu khách hàng trước khi bắt đầu tham vấn báo cáo. Anh chị mong muốn nhận được gì từ bài phân tích này? Khám phá bản thân? Hiểu rõ năng lực, tính cách và đầu tư cho bản thân/trẻ? Định hướng nghề nghiệp? Áp dụng cho công việc hiện tại? Tò mò … Hiểu rõ...