Tất cả chúng ta đều là những người mang thương tích

Tất cả chúng ta đều là những người mang thương tích

🌱 “Tất cả chúng ta đều là những người mang thương tích”Henry M.Nouwen 🌱 Mỗi đứa trẻ khi được sinh ra trên thế giới này thì người đầu tiên chúng nhìn thấy và tiếp xúc chính là cha mẹ. Cha mẹ là người sinh ra ta, dạy cho ta thế nào là yêu thương và thế nào là được yêu...