Chất dẫn truyền thần kinh Dopamine

Chất dẫn truyền thần kinh Dopamine

Dopamine là một chất dẫn truyền thần kinh có ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ cũng như sức khỏe con người. Cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây. Vai trò của Dopamine đối với não bộ Các neuron Dopamine có phần thân nằm ở não giữa với các bó sợ thần kinh (gọi là...

Đừng chỉ tìm hạnh phúc…

Hạnh phúc là gì mà chúng ta ai cũng vất vả đi tìm? Có phải hạnh phúc thực sự là đích đến của cuộc đời này không? Hạnh phúc là gì mà chúng ta ai cũng vất vả đi tìm? Có phải hạnh phúc thực sự là đích đến của cuộc đời này không? Chúng ta cũng vẫn thường coi hạnh phúc là...