Mục tiêu của Tâm lý học là gì?

Mục tiêu của Tâm lý học là gì?

Tâm lý học ra đời có ý nghĩa như thế nào với đời sống con người? Hãy cùng xem xét thật kỹ những mục tiêu chính yếu của tâm lý học, những điều các nhà tâm lý học luôn nỗ lực để đạt được, và cách thức người ta sử dụng tâm lý học để giải quyết các vấn đề ở cuộc sống đời...
Tính cách của chủng vân tay WE (Whorl)

Tính cách của chủng vân tay WE (Whorl)

Dấu vân tay WE thuộc nhóm Whorl, có một tâm và hai giao điểm. Hình ảnh đại diện là Sư Tử, Lửa Khí. Đặc điểm nhận diện chủng vân tay WE tương tự như WT – WS nhưng có tâm dài hình bầu dục, tâm càng dài thì đặc tính của WE càng thể hiện đậm nét.   WE cũng là chủng vân...