Vai trò của Đường với sự phát triển của Não Bộ

Vai trò của Đường với sự phát triển của Não Bộ

Đường có vai trò như thế nào với bộ não của bạn? Đường trắng mà chúng ta hay dùng có tên chung của sulcrose; sự kết hợp của glucose và fructose. Mỗi phân tử đường chứa 12 nguyên tử carbon, 22 nguyên tử hydro và 11 nguyên tử oxy. Glucose là nguồn năng lượng chính cho...