Câu chuyện về sự tha thứ

Một chú bọ cạp nọ, dựng nhà ở ven sông. Một ngày đẹp trời, chú thuê chèo thuyền sang sông chơi, đang dạo chơi thơ thẩn, chú chợt nhìn thấy nhà của mình ở bên kia sông bốc cháy mà không có con thuyền nào ở đó. Hoảng quá chú chạy cuống quýt và nhìn thấy Ếch đang bơi ở...