Thông minh giải trí EntQ

THÔNG MINH GIẢI TRÍ EntQ (Entertainment Quotient) Giải trí là hoạt động thẩm mỹ trong thời gian rỗi, nhằm giải tỏa căng thẳng trí não, tạo sự hứng thú cho con người và là điều kiện phát triển con người một cách toàn diện về trí tuệ, thể lực và thẩm mỹ. Giải trí cũng...