Nụ hôn ảnh hưởng thế nào đến não bộ?

Nụ hôn ảnh hưởng thế nào đến não bộ?

Chúng ta được nghe rất nhiều về tác dụng của nụ hôn tác động đến sức khỏe, đời sống tinh thần. Điều này không chỉ đúng với người trưởng thành mà ngay cả với trẻ em, đặc biệt là quá trình phát triển não bộ. Đây là hình ảnh cộng hưởng từ đầu tiên trên thế giới cho thấy...