Hướng dẫn tư vấn trang Não Trái – Não Phải

Bộ não của chúng ta được chia làm hai bán cầu, mỗi bên thực hiện các chức năng khác nhau. Và việc sử dụng nhiều bán cầu não phải hay trái nhiều hơn sẽ quyết định những kỹ năng và sở thích của chúng ta.   Nhiều người đã từng nghe rằng, người thuận tay trái thường có xu...