Phân tích khoa học về THÓI QUEN

Phân tích khoa học về THÓI QUEN

Tiến sỹ Nuwer giải thích cho tôi rằng, quá trình học tập diễn ra ở vùng ý thức bên ngoài, hay chất xám của não. Vùng này được gọi là võ não. Quá trình học tập ban đầu là một hoạt động nhiều ô-xy và máu. Khi đó, bạn nhận thức được là mình đang làm gì. Nếu từng quan sát...