Bài học từ câu chuyện Hạng Võ đốt thuyền, chặn đường rút lui

Hạng Võ là tướng nước Sở, năm 210 trước Công Nguyên đưa quân vượt sông Dương Tử để đánh đại quân Tần Thủy Hoàng. Đêm xuống, quân Hạng Võ đóng trại nghỉ trên bờ sông. Sáng thức dậy, họ hoảng hốt khi thấy thuyền của mình đều bốc cháy. Họ ráo riết truy lùng thủ phạm đã...