Thái độ ảnh hưởng như thế nào lên hành vi con người

Thái độ ảnh hưởng như thế nào lên hành vi con người

Trong tâm lý học, thái độ là một tập hợp các cảm xúc, niềm tin và hành vi hướng đến một đối tượng, con người, đồ vật hay một sự kiện cụ thể nào đó. Thái độ thường là kết quả của quá trình trải nghiệm hoặc nuôi dưỡng, và có thể ảnh hưởng mạnh mẽ lên hành vi. Mặc dù...
Ý thức (Conscious) và Vô thức (Unconcious)

Ý thức (Conscious) và Vô thức (Unconcious)

Nhà phân tâm học nổi tiếng Sigmund Freud tin rằng hành vi và tính cách được tạo thành từ sự tương tác liên tục và độc nhất giữa những nguồn sức mạnh tâm lý vận hành ở 3 cấp độ nhận thức khác nhau : Tiền ý thức, ý thức và vô thức. Ông tin rằng mỗi cấp độ này đều đóng...

Các học thuyết tâm lý hiện đại

Tâm lý học đang là lĩnh vực được xã hội quan tâm, ngày càng có nhiều người tìm hiểu và mong muốn dấn thân phát triển trong lĩnh vực này. Tìm hiểu về các học thuyết tâm lý học đâu đó sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan trong việc đưa ra lựa chọn phát triển cho phù...

Bất hòa nhận thức là gì?

Con người ta luôn tìm kiếm sự thống nhất giữa những niềm tin và cách nhìn nhận của mình. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi một trong những niềm tin của bạn xung đột với niềm tin đã lỡ có từ trước ? Hoặc điều gì sẽ xảy ra nếu bạn làm ra những hành vi đi ngược lại với những...
Giới thiệu về Thí nghiệm nhà tù Stanford

Giới thiệu về Thí nghiệm nhà tù Stanford

Bạn tin rằng chúng ta làm chủ cuộc đời của mình và tự mình quyết định mọi thứ, tự mình lựa chọn cách phản ứng hành vi, lối sống. Nhưng có khi nào bạn thử suy nghĩ xem mối tương quan giữa chính mình với những con người mình tiếp xúc hàng ngày, xã hội nơi mình đang sống...