Đặc tính của người học bằng Thính giác Audiory

Đặc tính của người học bằng thính giác Auditory:   Rất nhạy cảm, dễ bị phân tâm bằng âm thanh. Phát biểu một cách ngẫu hứng. Có khả năng nhận biết giọng nói của người quen trên điện thoại trước khi đối phương xưng danh. Khi ngồi nói chuyện nửa thân trên hơi đổ về...