5 giai đoạn trong hôn nhân, bạn đang ở giai đoạn nào?

Việc nhận định được những giai đoạn quan trọng trong hôn nhân sẽ giúp bạn đỡ căng thẳng hơn khi phải đối mặt với khó khăn nảy sinh. Giai đoạn 1. TRĂNG MẬT Năm đầu tiên sau khi kết hôn được coi là giai đoạn trăng mật của tất cả cặp vợ chồng mới cưới. Đây là thời kỳ của...