CHỦNG VÂN TAY WHORL WC, WD, WI – Thúy Vinh

WC-WD-WI đa mục tiêu, linh hoạt Mang sự linh hoạt uyển chuyển, chủng đại bàng đa nhiệm được ví như những con mèo. Những người mang chủng WC, WD, WI  là những người đa mục tiêu. Có thể làm nhiều việc cùng một lúc. WC, WD, WI có đặc trưng đó là khả năng xoay chuyển...