Khám phá 9 loại hình thông minh của bạn?

Khám phá 9 loại hình thông minh của bạn?  Và bây giờ hãy hỏi khách hàng một số câu hỏi để giúp họ cảm nhận nhiều hơn về các kiểu thông minh của mình được biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày như thế nào. Hỏi khách hàng những gì họ làm hàng ngày, như là việc sử dụng...