[Thần số học] – CON SỐ CHỦ ĐẠO 3

[Thần số học] – CON SỐ CHỦ ĐẠO 3

Nhà toán học, thần học Pythagoras từng nói:“ Sự tiến hóa là luật của cuộc sống. Con số là luật của vũ trụ. Hợp nhất là luật của Đấng Sáng Tạo”. Xét theo nhiều khía cạnh, chúng ta là những người du hành trên con đường tiến hóa của chính mình, với tốc độ khác nhau. Một...
5 hiểu lầm về bộ môn Tâm lý học

5 hiểu lầm về bộ môn Tâm lý học

Tâm lý học, chủ đề đang được rất quan tâm, đặc biệt khi xã hội đang có sự chuyển dịch bước vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Rô bốt đã thay thế con người được rất nhiều việc, trí tuệ nhân tạo đang ngày càng chứng minh được rất nhiều lợi thế. Tuy nhiên có một lĩnh vực...