Muốn lấy mật thì đừng phá tổ ong

Muốn lấy mật thì đừng phá tổ ong

Nhà tâm lý học lỗi lạc Hans Selye cho biết: “Nỗi sợ bị lên án ở con người cũng lớn như việc khao khát được tán thưởng”. Nếu bạn muốn lấy mật thì cách tốt nhất là đừng phá tổ ong. Cho nên, nếu muốn đắc nhân tâm với con người thì nguyên tắc cơ bản nhưng quan trọng hàng...