Life Path Number – Số Đường đời 8

Life Path Number – Số Đường đời 8

Trong Numerology, Đường đời số 8 thường liên quan đến sự dư giả, dồi dào. Bạn cứ tưởng tượng nếu như mình là một người làm vườn, thì bạn sẽ là người rất “mát tay” và tạo ra rất nhiều nông sản, bạn sẽ có thể tặng người thân, bạn bè một số trái cây và rau...

9 bài học quan trọng trong kinh doanh

1. Đi xe đạp thì dù có gắng sức đến đâu cũng không thể đuổi được Lamborghini. “Phương tiện, công cụ rất quan trọng” 2. Đàn ông dù giỏi đến đâu, nếu không có phụ nữ thì cũng không thể tự mình có con được. “Hợp tác rất quan trọng!” 3. Một cá nhân dù có năng lực đến mức...