Bí quyết nuôi 6 con thành tiến sĩ Đại học Harvard và Đại học Yale của bà mẹ Hàn Quốc

6 người con của bà đều là tiến sĩ tại Đại học Harvard và Đại học Yale, trở thành giảng viên, hiệu trưởng và chủ tịch của các trường đại học danh tiếng. Được New York Times so sánh là “một gia đình xứng tầm với gia đình nổi tiếng của tổng thống Kennedy trong lịch...