Vì sao một người lớn lên lại thiếu vắng tình yêu thương cho dù cha mẹ luôn bên cạnh?

Trong quá trình trưởng thành, một người có được nhiều tình yêu thương hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự tác động và ảnh hưởng của cha mẹ trong quá khứ. Hóa ra, không phải chỉ những đứa trẻ không có cha mẹ mới là thiếu vắng tình yêu thương. Có những người ngay cả...

Quay về ký ức để hiểu rõ nhu cầu khao khát gắn bó trong tình yêu

KÝ ỨC QUAY VỀ.   Để hiểu rõ niềm khao khát gắn bó, điều quan trọng là nhận thức được rằng nó không phải là một trải nghiệm mới mẻ. Nó không phải là lần đầu xảy ra trong mối quan hệ hiện tại mà là sự trở về của ký ức. Nó là sự hồi tưởng cảm xúc của một thời gian...